Warunki korzystania z serwisu

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa https://beincbd.com jest obsługiwana przez BYĆ W CBD SP. ZOO, adres siedziby - ul. Stefana Okrzei 1a 10 piętro 03-175 Warszawa.
W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Be In CBD SP. ZOO (dalej – BeInCBD) i beincbd.com.
BeInCBD i beincbd.com oferują tę stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując cokolwiek od nas, bierzesz udział w naszej działalności i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad do których znajdują się tutaj linki i / lub które są dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i / lub dostawcami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną uznane za ofertę, wówczas akceptacja jest wyraźnie ograniczona niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany z zainstalowanym CMS WordPress-WooCommerce. Ten system CMS zapewnia nam platformę handlu elektronicznego, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (18 lub więcej) w swoim kraju zamieszkania lub wyraziłeś zgodę na zezwolenie na korzystanie z tej strony dowolnemu z Twoich niesamodzielnych nieletnich.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a podczas korzystania z Usługi nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o niszczycielskim charakterze.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług jakiejkolwiek osobie z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisję przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych podłączonych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie obsługiwać żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi, nie mieć dostępu do Usługi ani żadnych kontaktów w witrynie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez bezpośredniego pisemnego pozwolenie z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

CZĘŚĆ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy polegać na nich ani wykorzystywać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez odwoływania się do podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Każde poleganie na materiałach zamieszczonych w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie jako odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za śledzenie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY USŁUGI I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi.

Sekcja 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być w ograniczonych ilościach i będą zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że jakikolwiek kolor na ekranie monitora komputera będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Serwisie zostaną poprawione.

Wszelkie informacje dotyczące dawkowania jakichkolwiek produktów są podawane wyłącznie w celach edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako instrukcje od BeInCBD i beincbd.com w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie lub formie, dotyczące korzystania z produktów oferowanych przez BeInCBD i beincbd. com ...

CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZENIA I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować zakupioną ilość na osobę, rodzinę lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przy użyciu tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i / lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. Jeśli zamówienie zostanie zmienione lub anulowane, możemy spróbować powiadomić Cię o tym, kontaktując się z nami przez e-mail i / lub adres rozliczeniowy / numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania są składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach oraz danych konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ich ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 - DODATKOWE NARZĘDZIA

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli i nie mamy żadnej kontroli ani żadnego wkładu.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takie, jakie są” i „takie, jakie są dostępne” bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków oraz bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem z dodatkowych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek użycie dodatkowych narzędzi oferowanych za pośrednictwem tej witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania i należy upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem tej witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.

CZĘŚĆ 8 - LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.
Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z zakupu lub użytkowania towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do osób trzecich.

CZĘŚĆ 9 - UWAGI UŻYTKOWNIKÓW, RECENZJE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone aplikacje (takie jak zgłoszenia lub recenzje produktów) lub bez naszej prośby, prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, sugestie, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób. metoda (razem „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie przesłane do nas komentarze. Nie mamy obowiązku (1) zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiadać na wszelkie uwagi.
Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, kontrolować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne, stanowią roszczenie medyczne lub w inny sposób budzą sprzeciw lub naruszają dotyczące własności intelektualnej którejkolwiek ze stron lub niniejszych Warunków świadczenia usług.
Zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub innych nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, a także wirusów komputerowych lub innych złośliwych programów, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod kogokolwiek innego niż siebie lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub osoby trzecie.

CZĘŚĆ 10 - DANE OSOBOWE

Udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem sklepu reguluje nasza Polityka prywatności.

CZĘŚĆ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I BRAKI

Czasami w naszej witrynie lub usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą być związane z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki, czasem transportu i dostępnością zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek odpowiedniej stronie są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po wysłaniu zamówienia).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna konkretna data aktualizacji lub aktualizacji Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

CZĘŚĆ 12 - ZAKAZ UŻYCIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) zmuszać innych do popełnienia lub udziału w jakimkolwiek czynu niezgodnym z prawem; (c) za naruszenie jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, zniesławiać, poniżać, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać ani przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) zbierać lub śledzić dane osobowe innych osób; (i) spam, phishing, hodowla, pretekst, pająk, czołganie się lub skrobanie; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać lub omijać funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z naszych usług będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że używasz lub nie możesz korzystać z usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych przez nas) są udostępniane do użytku „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, co jest wyraźne i dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, własności i nienaruszania praw własności.
W żadnym wypadku nie powinny być BeInCBD i beincbd.com. Nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym , bez ograniczeń, utrata zysków, utracony dochód, utracone oszczędności, utrata danych, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub innych przyczyn wynikających z korzystania z którejkolwiek z usług lub wszelkie produkty zakupione za pośrednictwem usługi lub inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek poniesione straty lub szkody w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) zamieszczonych, przekazanych th, lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali poinformowani o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, takie stany lub jurysdykcje ograniczają naszą odpowiedzialność w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić BeInCBD i beincbd.com oraz naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, kierownictwo, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed jakimikolwiek roszczeniami lub roszczenia, w tym uzasadnione honoraria prawników, wysuwane przez osoby trzecie w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których odnoszą się one przez odniesienie, lub w wyniku naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

CZĘŚĆ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za odrębną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

CZĘŚĆ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, nie zastosowałeś się lub podejrzewamy, że nie zastosowałeś się do żadnego warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia i będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty . przed datą wygaśnięcia i / lub, odpowiednio, możesz odmówić dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

CZĘŚĆ 17 - PEŁNA UMOWA

Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w tej witrynie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, wiadomości i oferty ustnie lub pisemnie między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie poprzednie wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie powinny być interpretowane przeciwko stronie opracowującej projekt.

CZĘŚĆ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, za pośrednictwem których świadczymy Państwu Usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY W REGULAMINIE USŁUGI

W każdej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Jesteś odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

CZĘŚĆ 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres mail (@) beincbd.com.

SEKCJA 21 - ANULOWANIE

Anulowanie nie jest gwarantowane i podlega naszym Zasady anulowania.